Sponsors

Sjim Akabe Gent is een scoutsgroep binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking van 6 tot 25 jaar. Elke zondag om de twee weken staat onze geëngageerde leidingsploeg klaar voor onze leden met tonnen energie en fantastische spelen. Daarnaast gaat iedere tak minstens één keer per jaar op weekend en gaan we met de hele groep op kamp tijdens de zomervakantie.

Naast deze activiteiten met de leden organiseren wij ook ieder jaar ons eetfestijn: Sjimfeest. Op Sjimfeest wordt er heerlijke zelfgemaakte pasta geserveerd en kunnen bezoekers genieten van een uitgebreide tombola, nadien houden wij nog een feestje voor iedereen die er graag wil bij zijn. Ook verkopen wij eenmaal per jaar Sjimsjokkers. Sjimsjokkers zijn heerlijke zelfgemaakte rice cripies overgoten met chocolade. Met deze financiële acties proberen wij wat extra geld in het laatje te brengen.

Onze werking met mensen met een beperking vraagt een specifieke aanpak, veel leiding (1 op 2 begeleiding), aangepaste lokalen en weekendverblijven. Dit kost handenvol geld. We kunnen dit als jeugdbeweging moeilijk allemaal zelf bekostigen. We wensen de prijzen voor weekends, kampen en lidgeld niet verder te verhogen, zodat we een inclusieve werking kunnen blijven garanderen. Daarom zetten wij komend scoutsjaar in op het organiseren van nog een extra financiële actie. 

Daarnaast willen we op zoek gaan naar (lokale) sponsors in ruil voor publiciteit op sociale media, op de website, op het jaarlijkse Sjimfeest, in de drie-maandelijks Sjivaldi (nieuwsbrief voor ouders en leden), op affiches, … Ook sponsoring in natura is welkom. 

Ter verduidelijking hieronder enkele voorbeelden van onze belangrijkste uitgaven en verliesposten.

  • Kamp tijdens de zomervakantie: Wij huren een hopperdomein van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit zijn gebouwen perfect uitgerust voor zomerkampen en voor onze leden. Wij kiezen ervoor om in gebouwen te overnachten omdat onze leden dit comfort nodig hebben om een leuke week te beleven. Ook bieden deze gebouwen de mogelijkheid voor een verblijf in zelfkookformule. Daarnaast huren wij het volledige gebouw. Wij hebben alle kamers in het gebouw nodig zodat wij onze leden voldoende kunnen verspreiden. Het is met onze doelgroep namelijk niet mogelijk om alle kamers maximaal te vullen. Dit zorg er wel voor dat de kostprijs van het huren van het terrein en lokaal reeds boven de inkomsten van het kampgeld uitkomt. Daar komen nog de kosten voor de maaltijden en vieruurtjes bovenop. Jammer genoeg zorgt ons kamp dus voor een gat in onze jaarlijkse begroting.
  • Dit is ook zo voor onze takweekends
  • Daguitstap: We ronden ons scoutsjaar steeds af met een leuke uitstap voor alle leden. Bvb. naar zee. We bekostigen deze uitstap volledig zelf met de groepskas. De grootste kosten hier zijn het vervoer (trein), de speciale activiteit (bvb. huren van gocarts) en vieruurtje.
  • Scouting op maat: Bij onze leden hebben we een heel aantal gezinnen die het financieel niet breed hebben. Door het systeem van scouting op maat en de UiTPAS kunnen wij die gezinnen tegemoet komen in lidgeld en prijzen voor kamp en weekend. Deze verminderde inkomsten worden deels door tegemoetkomingen van Stad Gent en Scouts en Gidsen Vlaanderen gecompenseerd. Toch wordt een groot deel hiervan door onze kas betaald, wat opnieuw zorgt voor een grote hap uit het budget van de Sjim. Wij willen blijven inzetten op het zo toegankelijk mogelijk maken van onze werking voor iedereen, maar botsen op dit moment tegen de grenzen van dit systeem.

Wij hopen door u bijdrage(n) de werking van de Sjim te kunnen blijven voortzetten en onze verliezen te drukken. Aan de hand van de grootte van u bijdrage(n) bespreken wij de publiciteitsmogelijkheden, zie schema onderaan. Natuurlijk is elk aanbod voor sponsering bespreekbaar en staan wij open voor verschillende voorstellen. Wij organiseren op Sjimfeest bijvoorbeeld een tombola, hiervoor zoeken we ieder jaar mooie prijzen. De sponsorovereenkomst vindt je op de website. www.sjimakabe.be/sponsors/

Hebt u daarnaast een schitterend idee voor een bijkomende financiele actie? We horen het graag!

Bij interesse kan je ons steeds bereiken op groepsleiding@sjimakabe of bij de groepsleiding zelf:

Luna Verschuren: +32491917696

Emma Smellenbergh: +32499732981

Lize Dierickx (verantwoordelijke sponsoring): +32474688282